Projekční činnost

Provádíme:

- PD PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

- PD PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

- PD PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU STAVBY NA ÚZEMÍ

- PD PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

- PD PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

- PD PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

- PD BOURACÍCH PRACÍ

- PD TECHNICKÉHO PROSTŘEDÍ STAVEB

- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍH OBJEKTŮ

- ROZPOČET CELÉ NEBO ČÁSTI STAVBY, VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR

- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU (PBŘ)

- PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)


Veškeré projektové dokumentace jsou zprácovány dle platných vyhlášek

(499/2006 Sb. novelizace 2018) a norem.


© 2012 ARESTAV • arestav@arestav.cz • www.arestav.cz